Kosten

Bij veel Arbodiensten zit u vast aan maandelijkse kosten per medewerker. Eigenwijs als we zijn werken we graag anders dan andere Arbodiensten. Bij ons betaalt u een klein bedrag per maand voor het verzuimsysteem waar u al u  ziekmeldingen in kunt zetten. We werken daardoor poortwachter en AVG proef.

De ander diensten zijn bij ons per verrichting. Zodat u alleen betaalt voor wat u echt nodig heeft.

De werkelijke kosten of een abonnement

Andere Arbodienst
Vaak wordt er door andere Arbodiensten een abonnement aangeboden van vaste aansluitkosten per medewerker per jaar. Deze kosten per medewerker per jaar liggen tussen de €30 en €60 per jaar. De kosten van de bedrijfsarts en andere deskundige zijn niet opgenomen in het abonnement.

Geen verzuim maar toch een aanzienlijke rekening.
Voorbeeld: Bij 25 medewerkers.
25 medewerkers x € 45,- (gemiddeld) = € 1.125,-

Absent Arbo
Bij Absent Arbo krijgt u alleen de werkelijke verrichtingen in rekening gebracht. Als u geen ziekteverzuim heeft worden er ook geen kosten in rekening gebracht.

En als u kosten heeft is dat tegen een zeer redelijk tarief (zie onze prijslijst). U ontvangt een heldere en gespecificeerde rekening.
GEEN VERZUIM = GEEN KOSTEN

Onnodig hoge verzuimkosten

Andere Arbodienst
Bij veel Arbodiensten kan de zieke medewerker pas na 2 weken terecht bij de bedrijfsarts.

Twee weken onnodig wachten voordat men bij de bedrijfsarts terecht kan.
De kosten van een zieke/verzuimende werknemer zijn gemiddeld €400,- per dag.
Dat kost u al gauw: 10 dagen X €400,- = €4.000

Absent Arbo
Onze bedrijfsverpleegkundige heeft binnen 1 hooguit 2 dagen contact met uw zieke medewerker.

Effectief huisbezoek

Andere Arbodienst
Huisbezoeken worden bij andere Arbodiensten veel al door leken controleurs gedaan. Dit zijn controleurs zonder enige medische kennis en zijn niet beslissingsbevoegd. De controleur kan dus alleen vast stellen of iemand thuis is of niet. De controleur zal dus alleen, met de nodige wachttijd, door kunnen verwijzen naar de bedrijfsarts.

De gemiddelde wachttijd om bij de bedrijfsarts terecht te kunnen is al snel een week of langer.
Dat kost u al snel: 5 dagen X €400,- = €2.000

Absent Arbo

Bij ons wordt uw huisbezoek uitgevoerd door een bedrijfsverpleegkundige die tijdens het bezoek meteen een beslissing neemt over werkhervatting. U heeft dezelfde dag een terugkoppeling over de werkhervatting. Er is altijd een direct contact tussen de bedrijfsverpleegkundige en de bedrijfsarts.

Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?
We staan klaar om u verder te helpen

024 - 344 4054
Contact Us
Vertrouwenspersoon
1 februari 2022
Lees verder
Corona maatregelen
1 januari 2022
Lees verder
Wijziging Arbowet
1 Juli 2017
Lees verder
WORKSHOP
'Psychische belasting bij millennials'
27 september 2018
Lees verder