Risico inventarisatie en evaluatie

Een goed uitgevoerde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) met bijbehorend plan van aanpak is een belangrijk instrument om de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf in kaart te brengen. Het vormt de beste basis voor een verantwoord Arbobeleid. Niet voor niets is de RI&E één van de belangrijkste verplichtingen uit de Arbowet.

Wat is een Risico Inventarisatie & Evaluatie?

Met het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie wordt duidelijk of en waar er veiligheidsrisico’s zijn binnen uw bedrijf of organisatie. Het vormt daarmee de basis van elk Arbobeleid. Met een RI&E:
• wordt inzicht gegeven in de gevaren en de hieraan verbonden risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn waaraan uw medewerkers worden blootgesteld.
• kunnen maatregelen geformuleerd worden die de gevonden risico’s elimineren, beperken of beheersbaar maken.
• Kunnen de criteria worden opgesteld voor de inhoud en opzet van het Arbo- en verzuimbeleid en het wettelijk verplichte periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO).

Uit de RI&E volgt een helder rapport over het Arbobeleid, de risico’s, tekortkomingen en bedreigingen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

 

Hoe wordt de Risico Inventarisatie & Evaluatie samengesteld?

Aan de hand van een aantal vragenlijsten per thema en interview(s) wordt een volledige RI&E samengesteld. Hieruit volgt een helder plan van aanpak aan de hand waarvan de gevonden risico’s worden weggenomen.

 

Waarom de Risico Inventarisatie & Evaluatie door Absent Arbo?

Absent Arbo werkt pragmatisch, snel en tegen een vriendelijk tarief aan een volledige inventarisatie en een helder plan van aanpak waar u verder mee kunt. Waar nodig bieden wij aanvullende begeleiding. Absent Arbo is een totaalleverancier met een ruime deskundigheid en brede kijk op de veiligheid binnen uw bedrijf. Samen zorgen we ervoor dat u aan alle wettelijke verplichtingen voldoet en niet bloot staat aan aansprakelijkheden. Belangrijker nog is dat wij werken aan het terugdringen van het ziekteverzuim en ongevallen worden voorkomen. Verstandig Arbobeleid verdient zich dan ook zo terug en resulteert in een werkomgeving waar iedereen op een prettige en veilige manier werkt.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem contact met ons op voor een nadere kennismaking.

Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?
We staan klaar om u verder te helpen

024 - 344 4054
Contact Us
Vertrouwenspersoon
1 februari 2022
Lees verder
Corona maatregelen
1 januari 2022
Lees verder
Wijziging Arbowet
1 Juli 2017
Lees verder
WORKSHOP
'Psychische belasting bij millennials'
27 september 2018
Lees verder