Verzuimbeheer

Een zo laag mogelijk verzuimpercentage, daar streven we samen naar. Dat doen we door het terugdringen van verzuim, het verkorten van de absentietijd en te voorkomen dat medewerkers zich ziek melden. We zetten daarbij actief in op huisbezoeken en consulten door speciaal daarvoor opgeleide verzuimconsulenten. Per definitie kundige en ervaren bedrijfsverpleegkundigen.

Terugkoppeling huisbezoek

Na een huisbezoek vindt nog dezelfde dag een terugkoppeling plaats aan de leidinggevende en/of personeelszaken. Afspraken over het behandelplan worden zo snel mogelijk gecommuniceerd met alle betrokkenen, met oog op ploegendiensten gebeurt dit ook buiten kantoortijden. Zodra er een medische aanleiding is wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. Die van u, of die van ons.

 

Hetzelfde aanspraakpunt

Alle betrokkenen hebben altijd één en hetzelfde aanspreekpunt. Zo voorkomen we ruis en kunnen we in goede harmonie en verstandhouding op een positieve manier werken aan een snelle terugkeer van de werknemer. Door oog te hebben voor het geheel, de lichamelijke- en geestelijke factoren als ook de werkomgeving en inhoudelijke invulling van de werkzaamheden werken we aan een gezonde basis waar alle partijen baat bij hebben. We voeren het preventief medisch onderzoek uit, bemiddelen in conflictsituaties en zetten bij langdurig zieken in op een positieve re-integratie.

In een persoonlijk gesprek vertellen we u graag meer over ons verzuimbeheer.

Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?
We staan klaar om u verder te helpen

024 - 344 4054
Contact Us
Vertrouwenspersoon
1 februari 2022
Lees verder
Corona maatregelen
1 januari 2022
Lees verder
Wijziging Arbowet
1 Juli 2017
Lees verder
WORKSHOP
'Psychische belasting bij millennials'
27 september 2018
Lees verder