Duurzame inzet medewerkers

Er zitten veel voordelen aan het duurzaam inzetten van uw medewerkers. Denk aan een lager ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. De moderne maatschappij blijft in beweging. Economische, maatschappelijke en technologische veranderingen volgen zich in een steeds hoger tempo op. Werkgevers en werknemers die samen werken aan een prettige en gezonde werkomgeving werken samen aan een duurzame en zekere toekomst.

Bewustwordingstraject

Bij een bewustwordingstraject is het cruciaal dat de hele organisatie ervan doordrongen is dat het duurzaam inzetten van medewerkers een enorme bijdrage levert aan de continuïteit en groei van het bedrijf. De duurzame inzet van werknemers werkt alleen als alle betrokkenen aan tafel zitten. Bij de bewustwordingstrajecten die wij aangaan werken we met HR medewerkers, het management, de ondernemingsraad, teamleden en teamleiders. Want alleen als we er samen voor gaan kan de duurzame inzet van medewerkers worden gewaarborgd.

 

Workshop duurzame inzet van medewerkers

Bij onze workshop volgen we een helder stappenplan. De wens tot een positieve langdurige inzet van medewerkers dient namelijk breed gedragen te worden wil het succesvol zijn. Daarnaast raakt het vrijwel alle aspecten van het werk en bedrijfsonderdelen. Om te voorkomen dat door de bomen het bos niet meer wordt gezien werken we volgens het volgende stappenplan:

• Organisatie
Wat is de stijl van leidinggeven? Hoe wordt er gecommuniceerd? Welke normen en waarden liggen ten grondslag van het personeelsbeleid? Door samen in gesprek te gaan wordt aan een breed gedragen basis gebouwd.

• Arbeidsomstandigheden
Naast zaken als een veilige werkplek en goede werkomstandigheden kijken we ook naar werkdruk en werkverdeling.

• Loopbaan

Continuïteit in de inzet van medewerkers wordt onder andere bereikt door aandacht voor de (persoonlijke) ontwikkeling en inhoud van de uit te voeren werkzaamheden. Ook hier geldt: door samen in gesprek te gaan krijgen we een goed beeld van wat de werknemer motiveert en stimuleert.

• Gezondheid
Vitaliteit heeft te maken met werkomstandigheden, maar zeker ook met de persoonlijke leefwijze van de medewerker. Op een positieve manier wordt de medewerker gestimuleerd om gezonder te leven. In een workshop met stakeholders uit alle bedrijfsonderdelen kijken we nauwkeurig naar deze deelgebieden. Zo wordt een goed beeld verkregen van hoe de organisatie ervoor staat en waar nadere aandacht gewenst is. Het geeft inzicht en de benodigde input om te weten wat er nodig is om die gewenste langdurige relatie met elkaar aan te gaan.

Neem contact met ons op en schrijf u in voor deze workshop.

Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?
We staan klaar om u verder te helpen

024 - 344 4054
Contact Us
Vertrouwenspersoon
1 februari 2022
Lees verder
Corona maatregelen
1 januari 2022
Lees verder
Wijziging Arbowet
1 Juli 2017
Lees verder
WORKSHOP
'Psychische belasting bij millennials'
27 september 2018
Lees verder